Påbyggnadskurs i radiojournalistik på halvfart – distans

Hösten 2018 startar Vara folkhögskola en halvfartskurs på distans i radiojournalistik. Kursen är en påbyggnadsutbildning för den som arbetat/arbetar som journalist eller har en journalistutbildning. Inga förkunskaper inom radioområdet krävs. Kursstart 23 augusti 2018. Sista ansökningsdag 15 maj 2018!

Kursens målsättning

Målsättningen är att deltagarna efter två terminer ska har tillräckliga kunskaper för att kunna jobba som radiojournalister. Vi riktar oss främst mot public service och då i första hand de lokala P4-kanalerna.
Efter genomgången kurs ska deltagarna uppnått:

  • God kunskap i de yrkeskrav som utmärker Public Service beträffande att värna oberoende och opartiskhet.
  • God kunskap att behärska de klipp- och redigeringsverktyg som används inom Sverige Radio.
  • God kunskap hur man jobbar som reporter med live-intervjuer i sändning.

Kursinnehåll

  • Redigering i DIGAS
  • Sända HF
  • Göra nyhetsradio
  • Låta bra i prator och sänding
  • Intervjuteknik
  • P4-helg med introdution i SRs system
  • Två veckors praktik eller projektarbete

Alla deltagare förväntas att ha tillgång till egen inspelningsutrustning. Vi kan ge tips om lämpliga bandare. Via skolan ges tillgång till redigerings-programmet DIGAS. Under träffarna på skolan jobbar vi huvudsakligen praktiskt. En stor del av tiden kommer också att ägnas åt återkoppling. Mellan träffarna förväntas deltagarna utföra arbets- och läsuppgifter.

Behörighetskrav

Du är 18 år eller äldre och kursen är för dig som arbetar/arbetat som journalist eller har en journalistutbildning. Inga förkunskaper inom radio krävs.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 15 maj 2018. Ansökan görs via skolans hemsida och antagningen görs löpande.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Det tillkommer en läsårskostand på 2000 kr som täcker bland annat försäkring, material, DIGAS, P4-dag, studiebesök, HF-utrustning och kopiering.

För mer information

E-postadress

Henrik Dammberg, lärare
Tel: 070-6024771,
E-postadress

Tommy Karlsson Ravström, lärare
Tel:076-3921478,
E-postadress

Senast uppdaterad: 2018-04-16 14:35