Växa Vidare

Kursen vänder sig till dig som gått nationella program på gymnasiesärskolan eller introduktionsprogrammet (IM) på gymnasieskolan. Vårt viktigaste mål med utbildningen är att du ska växa som människa.

Målsättning

  • att stärka förmågan till ett självständigt liv ifrågaom boende, arbete och fritid
  •  att få möjlighet att visa och utveckla sina resurser - skaffa sig nya kunskaper
  • att tillsammans med andra på skolan genomföra gemensamma arbeten och aktiviteter

Undervisning

Växa vidare är en ettårig utbildning. Vi arbetar för det mesta i små grupper vilket gör att vi som arbetar med kursen lär känna dig som studerar väl. På så vis kan vi lättare jobba på en nivå som passar just dig.
Undervisningen är uppdelad i olika block som innebär att man under en kort tid arbetar extra mycket med vissa teman som:

  • Boende/fritid
  • Samhälle
  • Världen och vi
  • Arbete/praktik
  • Natur
  • Studieresa

Växa Vidare har också olika ämnen vid sidan av de stora temana. Bland annat livskunskap, dokumentation, engelska, matematik, motion mm

Vi söker kunskap på olika sätt, studiebesök och kortare studieresor. Under vårterminen har vi tre veckors praktik, praktikplatsen ordnar du själv. Vårterminen avslutas med en längre studieresa som kan vara utomlands.

Boendet

Efter skolan mellan 16.00 – 21.00 finns det personal som hjälper till på olika sätt. På natten och helgerna måste du som studerande kunna klara dig själv.

Intyg och utbildningsbevis efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs erhåller deltagaren ett intyg över fullgjord utbildning

Vem kan söka?

För att studera på folkhögskola måste man ha fyllt 18 år det år studierna påbörjas. Deltagaren måste också gå en Prova-på-kurs som äger rum under våren (9-13 april eller 11-15 juni). Då får du en bild av hur det är att gå på folkhögskola och du får lära känna lärare och fritidsledare. Sista dag att ansöka till Prova-på-kursen är . Du bör också kunna läsa/skriva en kortare text.

För att söka

Sista ansökan till Växa vidare är 15 maj. Information och ansökningsblanketter till Prova-på-kurserna kan du skriva ut här, eller så ringer du tillskolan på 0512-57970, så skickar vi en till dig!

Ansökan & antagning

Kursen är till för dig som gått nationella program på gymnasiesärskolan eller introduktionsprogrammet (IM) på gymnasieskolan.

Efter Prova-på-kursen bestämmer du dig för om du vill söka till Växa vidare. I menyn Ansökan kan du ansöka digitalt eller skriva ut ansökningsblanketten. När vi fått din ansökan tar vi ut en grupp som blir antagna. Vi ser till individens och gruppens bästa samt strävar efter mångfald när vi gör vår antagning till Växa vidare.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Serviceavgift är obligatorisk för alla kursdeltagare, i den ingår bl a förmiddagskaffe, kopiering, försäkringar och vissa gemensamma studieresor för hela skolan. Avgiften är 85 kronor/vecka och faktureras en gång per termin.

På Växa Vidare tillkommer en avgift på 2000 kronor/läsår. Kostnaden täcker en del av kursens studieresor, studiebesök, inträden, guidningar mm. Kostnaden faktureras två gånger per läsår.

Välkommen på besök

Du är alltid välkommen på ett besök hos oss på Växa vidare! Hör av dig till oss så kan vi bestämmaen tid för besök.För mer information E-postadress tfn 0512-579 70

Madeleine Beutler

Elevassistent
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-08 10:58