Allmän kurs i Mariestad

Målet med denna kurs är att utveckla din personlighet och att stärka din studieförmåga, ditt självförtroende och din allmänbildning samt att ge behörighet för fortsatta/högre studier.

Kursinnehåll

Du kan studera allmänna ämnen både på grundskole- och gymnasienivå. Vi har lärarledd undervisning och kan utfärda behörigheter inom följande ämnen: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, historia, religionskunskap och psykologi. Dessutom har vi ämnen som idrott & hälsa och något vi kallar för ”parlamentet” där vi både diskuterar aktuella händelser i vår omvärld och lär oss tillämpa demokratiska arbetsformer och mötesteknik.

Arbetssätt

Studierna inom alla de olika ämnena utgår dels ifrån förmågan att samarbeta och dels ifrån mottot ”åt var och en efter behov”. Det innebär att du kommer få arbeta nära dina lärare och dina kurskamrater och att vi varierar vårt sätt att genomföra studierna utifrån kursdeltagarnas olika personligheter, behov och mål. Ibland studerar vi något i helklass, ibland i mindre grupp och vid andra tillfällen individuellt. Vissa ämnen genomförs tematiskt t.ex. de samhälls-orienterande ämnena. Det förekommer också nivågrupperingar t.ex inom ämnena svenska, engelska och matematik.

Efter avslutad kurs

Studier på allmän kurs kan ge behörighet till yrkeshögskola- eller högskolestudier. Vi utfärdar grundläggande behörighet till högskolestudier och inom vissa ämnen även särskilda behörigheter.

Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs

Efter varje läsår får kursdeltagare som haft en lektionsnärvaro på minst 80% ett läsårsintyg som visar vilka ämnen man studerat och i vilken omfattning. Ett separat intyg om grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola och ett studieomdöme erhåller den som uppnått minst E-nivån (godkänd) i de gymnasiegemensamma ämnena och fullgjort minst ett läsår på heltid. Eventuella särskilda behörigheter anges i samma intyg som den grundläggande behörigheten.

Vem kan söka

Du måste ha fyllt 18 år under året du påbörjar dina studier. Någon övre åldersgräns finns inte.

För att söka

Vill du gå Allmän kurs i Mariestad så kan du ringa till skolan (0512-579 70) så skickar vi en ansökningsblankett. Du kan också skriva ut en ansökan från vår hemsida, länk finns i högerspalten.

Du är redan nu välkommen att söka till Allmän kurs så återkommer vi till dig med tid för en intervju. Sista ansökningsdag är den 15 maj.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Deltagarna betalar en serviceavgift på 85 kronor samt en terminskostnad på 300 kronor som täcker kostnader för en del material och vissa studieresor.

Antagningsprocessen

Vi läser igenom alla ansökningar och kallar till intervju. Vårt urval bygger på att vi vill skapa en väl fungerande grupp där varje deltagare ska kunna utvecklas. Löpande antagning.

Upplysningar

Vara Folkhögskola, tel 0512-579 70 eller 070-0206094 eller E-postadress

Besök oss gärna

Folkhögskolan/AME
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Sven Alpsten

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37