Kontakt

Vara folkhögskola

Besöksadress

Torggatan 41
534 32 Vara

Postadress

Box 163
534 23 Vara

Tel 0512-579 70

 


Kontakt

Rektor

Annika Jansson
0512-579 75
0709-39 09 37
 

Reception och internatföreståndare

Birgitta Geiborg
0512-579 92
 
 

Syo

Mikael Norén
0512-579 93
0706-83 79 93
 

Förvaltningschef

Anders Ahlström
0767-75 48 40
 

uiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5p5riv{{wvH%vozmoqwv5{mivvqsi5p5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvnmzmv{5%vizi5np{sH%vozmoqwv5{mswvnmzmv{5%vizi5np{sH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5omqjwzoH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5omqjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5vwzmvH%vozmoqwv5{muqsimt5vwzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{mivlmz{5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m