Kök

Vi som tillhör arbetslaget kök och matsal arbetar med att laga och servera KRAV-certifierad mat i en trevlig miljö. Måndag till torsdag serveras frukost, lunch och kvällsmat och på fredagar frukost och lunch. Utanför skoltid anpassas matsalens öppethållande efter verksamheten.

 Lolita Andersson-De Paul

Lolita Andersson-De Paul

Björn Wetterbro 

Björn Wetterbro

 Annika Ekblom

Annika Ekblom

Jette Ericsson 

Jette Ericsson

 Malin Engesvik

Malin Engesvik

Magdalena Skuza 

Magdalena Skuza

     

Kontakt

Gruppledare
Lolita Andersson-De Paul
0512-579 85
0702-48 83 37
 

Kock
Björn Wetterbro
0512-579 85
 

Kök och matsal
Annika Ekblom
0512-579 86
 

Malin Engesvik
  

Jette Eriksson
0512-579 86
 

Magdalena Skuza
0512-579 86
 

uiqt|wBtwtq|i5ivlmz{{wv5lm5xi}tH%vozmoqwv5{mtwtq|i5ivlmz{{wv5lm5xi}tH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5%wm||mzjzwH%vozmoqwv5{mjrwzv5%wm||mzjzwH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5msjtwuH%vozmoqwv5{mivvqsi5msjtwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5mvom{%vqsH%vozmoqwv5{muitqv5mvom{%vqsH%vozmoqwv5{muiqt|wBrm||m5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mrm||m5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{ivvi5{mzvms%vq{|H%vozmoqwv5{muiolitmvi5{s}%ziH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m