Pedagoger Fritidsledarutbildningen

Vi som tillhör arbetslaget på Fritidsledarutbildningen undervisar i huvudsak i de ämnen som rör hälsa, pedagogik, funktionsnedsättningar, samhällskunskap och andra ämnen som har stor vikt på Fritidsledarutbildningen. Vi arbetar även på de andra läsårsutbildningarna och på olika korta kurser och projekt.

 Claes Eriksson

Claes Eriksson

 Mia Olsson

Mia Olsson 

Ulrika Kartengren 

Ulrika Kartengren

Mikael Norén 

Mikael Norén

Malin Rydberg

Malin Rydberg 

 
     

Kontakt

Pedagoger på Fritidsledarutbildningen
(De flesta pedagoger arbetar på flera linjer.)

Kursföreståndare
Claes Erikson
0512-579 94
0709-70 87 15
 

Mia Olsson Tjänstledig
0512-579 59
 

Ulrika Kartengren
0512-579 94
 

Mikael Norén
0512-579 93
0706-83 79 93
 

Malin Rydberg
0512-579 59
 

uiqt|wBktim{5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mktim{5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5r5wt{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5r5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5siz|mvozmvH%vozmoqwv5{m}tzqsi5siz|mvozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5vwzmvH%vozmoqwv5{muqsimt5vwzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5z%yljmzoH%vozmoqwv5{muitqv5z%yljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m