Allmän kurs

Skrivande hand

Stärk ditt självförtroende, utveckla din personlighet och bygg på din allmänbildning. På Allmän kurs har du möjlighet att göra allt detta samtidigt som du läser in gymnasiebehörighet och/eller kompletterar dina tidigare studier. 

Allmän kurs består av människor med olika bakgrunder och förkunskaper. Detta ger en möjlighet för dig att få en ökad förståelse för dig själv och andra. Kursen är indelad i olika hemgrupper där ni jobbar tematiskt en dag i veckan. Resterande del av tiden ägnar du åt grundläggande behörighet, tillvalsämnen och särskilda behörigheter, där du har möjlighet att själv påverka ditt schema. Alla studier utgår ifrån förmågan att samarbeta, vilket gör att du kommer att arbeta nära lärarna och tillsammans med dina kurskamrater. Detta skapar en trygg atmosfär där alla har möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar

Profil

Du kan välja att gå Allmän kurs med profilen "Människor i utveckling". Här är det mänskliga beteendet i fokus och vi fördjupar oss i ämnen som psykologi, socialpsykologi och filosofi. Genom samtal, diskussioner och övningar inom de olika ämnesområdena arbetar vi med psykologiska och filosofiska aspekter av vardagslivet. Profilen utgör en av de hemgrupper som Allmän kurs delas in i. Det är alltså på hemgruppstiden profilämnena studeras.
För att söka profilen kryssar du i rutan där det står Människor i utveckling i ansökningsformuläret till Allmän kurs. Du behöver ha godkänt i svenska A eller 1 och samhällskunskap A eller 1a1 för att kunna välja denna profil.

Grundläggande behörighet och studieomdöme

Allmän kurs ger behörighet till högskola och yrkeshögskola. Intyg till grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola och ett studieomdöme erhåller den som fått behörighet i de gymnasiegemensamma ämnena och fullgjort minst ett år. Hur länge du går på Allmän kurs beror på vad du har gjort innan och kan variera från ett till tre år. Du gör en ny ansökan varje år.

Ansökan

Du måste minst fylla 18 år under året du påbörjar dina studier. Någon övre åldersgräns finns inte.
Ansök innan den 15 maj. Ansökningsblankett finns på vår hemsida. Du kan även ringa skolan: 0512 – 579 70, så skickar vi en till dig. Söker du efter den 15 maj hamnar du automatiskt i en reservgrupp.

Antagningsprocessen

Vi som arbetar på Allmän kurs läser igenom ansökningarna och kallar till intervju. Vårt urval bygger på att vi vill skapa en så väl fungerande grupp som möjligt, där varje deltagare ska kunna utvecklas och nå sina mål. Efter intervjuerna blir du antagen till Allmän kurs eller placerad i reservgruppen.

Mål för Allmän kurs

Att du som studerande ska kunna komplettera grundskole- och gymnasiestudier, skaffa dig nya kunskaper och utvecklas som människa. Studierna på allmän kurs kan ge dig behörigheter för studier på högskolenivå.
Läs hela kursplanen här 

Kontakt

Kursföreståndare
Samuel Björk
0512-579 79
0736-31 48 60
 

uiqt|wB{iu}mt5jrwzsH%vozmoqwv5{m{iu}mt5jrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m