Profil - Människor i utveckling

Studerande pratar ihop sig

Människor i utveckling är en Allmän kurs för dig som vill och behöver komplettera dina studier på gymnasienivå. Kursen är främst till för att du ska skaffa nya kunskaper och utvecklas som människa men kan också ge dig behörighet till högskolestudier.

I kursen Männinskor i utveckling fördjupar du dig i beteende-vetenskapliga ämnen som t.ex. psykologi, socialpsykologi och sociologi. Dessa studier varvas med gymnasiegemensamma ämnen i både tematisk och ämnesvis form. I lärprocessen utgår vi från de erfarenheter och kunskaper du har med dig.

Bildningstanken

och den personliga utvecklingen är viktiga grundstenar. Kursen är på heltid och i ett tempo som är anpassat för gruppen. Vi strävar efter små grupper när detta behövs men vi vill också stötta dig som studerande till att komma till din rätt även i större grupper. Du har som studerande möjligheter att påverka skolarbetet.

Läsåret

är uppdelat i olika temablock där vi sätter fokus på viktiga ämnen under några veckors tid. Mellan temablocken har vi mer traditionella studier där vi läser ämnesvis.

Du har möjlighet att – förutom profilämnet – skaffa dig behörighet till högskolan. Intyg om grundläggande behörighet för högskolestudier och ett studieomdöme kan du få då du skaffat dig kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasiegemensamma ämnen hos oss. Hur länge du går på Allmän kurs beror på vad du har gjort innan och kan variera från ett till tre år.

Vem kan söka?

Du måste ha fyllt 18 år under året du påbörjar dina studier. Någon övre åldersgräns finns inte. Olika åldrar blandas på skolan och det ger många fördelar.

Förkunskaper

Motsvarande svenska A och samhällskunskap A.

För att söka

Vill du gå Allmän kurs sök innan den 15 maj.  En ansökningsblankett kan du skriva ut från vår hemsida eller så ringer du till skolan på 0512-57970, så skickar vi en till dig! Söker du efter den 15 maj hamnar du automatiskt i en reservgrupp.

Antagningsprocessen

Vi som arbetar på Allmän kurs läser igenom ansökningarna och kallar till intervju. Vårt urval bygger på att vi vill skapa en så väl fungerande grupp som möjligt, där varje deltagare ska kunna utvecklas och nå sina mål. Efter intervjuerna blir du antagen till Allmän kurs eller placerad i reservgruppen.

Välkommen på besök

Du är alltid välkommen på ett besök hos oss på Allmän kurs! Hör av dig till oss så kan vi bestämma en tid för besök.

Mål för Allmänkurs

Att du som studerande ska kunna komplettera grundskole- och gymnasiestudier, skaffa dig nya kunskaper och utvecklas som människa. Studierna på allmän kurs kan ge dig behörigheter för studier på högskolenivå.

uiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m