Fritidsledarutbildning

Fritidsledare och Växa vidare

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig utbildning som ger kunskap och kompetens för dig som vill arbeta med människor och ledarskap!

Vår utbildningsprofil

Våra profilämnen är, funktionsnedsättning, vård- och behandlingsarbete samt hälsoarbete/friskvård.

Arbetsformer

För att bli en bra fritidsledare krävs god självkännedom. Processerna i gruppen är ett viktigt redskap som kräver att du deltar aktivt i planering och genomförande av varje del.
En grund i arbetet är att alltid koppla teori till praktik. Vi blandar föreläsningar, grupparbeten, lärarledda uppgifter, självständigt arbete, studiebesök och praktik (12 veckor). Vissa studiebesök, studieresor, seminarier
och delar av friluftsmetodiken kan hållas utanför skolan och på kvällar samt helger.

Arbetsmarknaden

Fritidsledarutbildningens bredd ger möjligheter till arbete inom flera olika yrkesområden. Fritidsledare som har utbildat sig hos oss arbetar bl a på skolor, fritidsgårdar, inom vård- och behandling, med service och stöd
till personer med funktionsnedsättningar, som projektledare för olika projekt inom området.
Tänkbara arbetsgivare kan vara kommuner, landsting, föreningar, organisationer, institutioner, församlingar och privata företag. Över 80% av de som studerat på Vara folkhögskolas fritidsledarutbildningen får arbete inom yrkesområdet!!

Vem kan söka?

För att kunna söka till fritidsledarutbildningen måste du ha fyllt 18 år och vara behörig sökande till yrkeshögskolan samt att du har särskild behörighet i svenska 2, eller svenska som andraspråk 2. Du ska också kunna visa att du är lämplig för yrkesområdet genom referenser från praktik eller arbete inom området.
Ett viktigt kriterium, när vi gör antagningen, är att skapa en så dynamisk grupp/klass som möjligt!

För att söka

 I menyn Ansökan kan du ansöka digitalt  du kan också skriva ut en  ansökningsblankett eller så ringer du till skolan på 0512-57970, så skickar vi en till dig!
Ansökningstiden är förlängd.

Välkommen på besök!

Du är alltid välkommen på ett besök hos oss på fritidsledarutbildningen! Hör av dig till oss så kan vi bestämma en tid för besök. 

För mer information
www.vara.fhsk.se,
 
tel 0512-57970

Mål för Fritidsledarutbildningen

Att ge dig som studerande kunskap och kompetens för att arbeta med människor och ledarskap.
Läs hela kursplanen här 

Kontakt

Kursföreståndare
Claes Erikson
0512-579 94
0709-70 87 15
 

%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{muiqt|wBktim{5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mktim{5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m