Radiolinjen

- med journalistisk inriktning

Radiolinjen

Radiolinjen är en tvåårig utbildning i radiojournalistik. Tyngdpunkten ligger på radioproduktion och teorin omsätts omedelbart i praktik i de radiosändningar som vi gör i Varas närradio. Under andra året ingår en 10 veckor lång videoreporterkurs.

Målet med utbildningen

är att ge en stadig grund att stå på som yrkesverksam journalist. Du ska efter utbildningen kunna arbeta självständigt som radiojournalist eller videoreporter. Under utbildningen ska du hinna bygga upp ett kontaktnät inom medievärlden.

Första året

Är inriktningen framför allt på radio och uppgiften som nyhets- och programreporter. Dessutom utbildas du i programledarskap samt till tekniker och producent.

En stor del av undervisningen görs i form av egna radiosändningar. Under våren ligger fem veckors praktik, som för många lett till sommarvikariat på någon av SR:s stationer.

Andra året

Du arbetar med ett större radioprojekt med handledning från någon programredaktion på SR eller med handledning från lärare. Dessutom ingår från och med hösten 2014 en 10 veckor lång videoreporterutbildning.  Under våren ingår också tio veckors praktik.

Allmänbildning

är ett av många krav som ställs på en journalist. Därför har vi bland annat samhällskunskap, historia och ekonomi på schemat. Journalister från Sveriges Radio bjuds regelbundet in som föreläsare. För att du som studerande ska kunna gå direkt ut i arbete både under dina praktikperioder och efter avslutad utbildning använder vi den teknik och den programvara som finns inom Sveriges Radio, exempelvis arbetar vi helt digitalt från inspelning till sändning. Lärarna på Radiolinjen har alla ett förflutet som journalister inom Sveriges Radio P4. På senare år har det vuxit fram många små privata radiokanaler. Ett mindre antal studerade väljer därför att rikta in sig mot kommersiell radio.

Ansökan

För att söka till Radiolinjen måste du ha grundläggande behörighet för högskolestudier. Det är en klar fördel om du har B-körkort.

 I menyn Ansökan kan du ansöka digitalt  du kan också skriva ut en  ansökningsblankett eller så ringer du till skolan på 0512-57970, så skickar vi en till dig!
Ansökningstiden är förlängd.

Antagningsarbetets första steg är att ta ut en grupp som kallas till intervju i maj. Besked om antagning lämnas i början av juni.

Välkommen på besök!

Du är alltid välkommen på ett besök hos oss på Radiolinjen! Hör av dig till oss så kan vi bestämma en tid för besök.

För mer information 

www.vara.fhsk.se
 
tel 0512-579 70 

Mål för radiolinjen

Att ge dig som studerande en stadig grund att stå på som yrkesverksam journalist. Efter utbildningen ska du självständigt kunna arbeta som radiojournalist och ha byggt upp ett kontaktnät med medievärlden.
Läs hela kursplanen här 

Kontakt

Kursföreståndare

Tommy Karlsson Ravström
0512-579 95
0763-92 14 78
 

Gunnar Birgersson
0730-60 79 59
 

Henrik Dammberg
070-602 47 71
 

uiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wuu%y5sizt{{wv5zi%v{|zwuH%vozmoqwv5{m|wuu%y5sizt{{wv5zi%v{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vvmz5jqzomz{{wvH%vozmoqwv5{mo}vviz5jqzomz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmvzqs5liuujmzoH%vozmoqwv5{mpmvzqs5liuujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m