Växa vidare

Växa vidare

Kursen vänder sig till dig som gått nationella program på gymnasiesärskolan eller introduktionsprogramet (IM) på gymnasieskolan. Vårt viktigaste mål med utbildningen är att du ska växa som människa.

Målsättning

• att stärka förmågan till ett självständigt liv ifrågaom boende, arbete och fritid
• att hjälpa dig som studerande att se dina resurser och ge dig tillfälle att utveckla och utnyttja dem
• att tillsammans med andra på skolan genomföragemensamma arbeten och aktiviteter
• att skaffa nya kunskaper

Undervisning

Växa vidare är en ettårig utbildning. Vi arbetarför det mesta i små grupper vilket gör att vi somarbetar med kursen lär känna dig som studerandeväl. På så vis kan vi lättare jobba på en nivå sompassar just dig.
Undervisningen är uppdelad i olika block som innebär att man under en kort tid arbetar extramycket med vissa teman som:
- Boende/fritid
- Samhälle
- Världen och vi
- Arbete/praktik
- Natur
- Studieresa
Vi söker kunskap på olika sätt, studiebesök och kortare studieresor. Under vårterminen har vi tre veckors praktik, praktikplatsen ordnar du själv. Vårterminen avslutasmed en längre studieresa som kan vara utomlands.

Boendet

Efter skolan mellan 16.00 – 21.00 finns det personalsom hjälper till på olika sätt. På natten och helgerna måste du som studerande kunna klara dig själv.

Vem kan söka?

För att studera på folkhögskola måste man ha fyllt 18 år det år studierna påbörjas. Man måste också gå en Prova-på-kurs som äger rum under tiden tisdagen den13 juni till fedagen den16 juni. Då får du en bild av hur det är att gå på folkhögskola och du får lära känna lärare och fritidsledare. Sista dag att ansöka till Prova-på-kursen är 24 maj. Du bör också kunna läsa/skriva en kortare text.

För att söka

Sista ansökan till Växa vidare är 15 maj. Information och ansökningsblanketter till Prova-på-kurserna kan du skriva ut här, eller så ringer du tillskolan på 0512-57970, så skickar vi en till dig!

Hur blir man antagen

Efter Prova-på-kursen bestämmer du dig för om du vill söka till Växa vidare. När vi fått din ansökan tar vi ut en grupp som blir antagna. Vi ser till individens och gruppens bästa samt strävar efter mångfald när vi gör vår antagning till Växa vidare.

Välkommen på besök

Du är alltid välkommen på ett besök hos oss på Växa vidare! Hör av dig till oss så kan vi bestämmaen tid för besök.För mer information   tfn 0512-579 70

Mål för Växa vidare

Att du som studerande ska stärka din förmåga till ett självständigt liv och få hjälp med att se dina resurser och utveckla dem. På kursen ska du tillsammans med andra utvecklas genom aktiviteter och arbeten och få nya kunskaper som främjar möjligheten till fortsatta studier.
Läs hela kursplanen här 

Kontakt

Kursföreståndare
Madeleine Beutler
0512-579 90
0730-59 60 50
 

uiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{muiqt|wBuilmtmqvm5jm}|tmzH%vozmoqwv5{muilmtmqvm5jm}|tmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m