Prova på kurs

Kursen är till för dig som gått nationella program på gymnasiesärskolan eller introduktionsprogramet (IM) på gymnasieskolan och vill gå läsårsutbildningen Växa vidare. Tanken är att du ska få prova på hur det är att gå på skolan. Därför liknar kursen en vanlig skolvecka.

Prova-på-kursen

För att gå på Växa vidare måste man först gå en Prova-på-kurs. Där får du under en skolvecka träffa andra som har sökt till Prova-på-kursen, samt de pedagoger som arbetar på Växa vidare. Du får då en bra bild om hur det är att läsa på folkhögskola. Efter Prova-på-kursen bestämmer du dig för om du vill söka till Växa vidare.

Boende

Vi vill att du bor på skolan under kursen för att få ut så mycket som möjligt. På Prova-på-kursen har vi personal hela dygnet.

Kostnader och finansiering

Kostnaden för kost och logi för deltagare över 18 år bör täckas av SPSM (Special-pedagogiska skolmyndigheten). Skolan gör en kollektiv ansökan.

När är kursen?

Du kan välja mellan två kurser:

4 - 8 apr eller 18 - 22 april 2016


Ansökan till Prova-på-kursen

Ladda ner foldern Prova-på-kurs som innehåller anmälningsblankett.

Ansökan skickas till:

Vara folkhögskola
Box 163
534 23 VARA.

Sista ansökan till Prova-på- kursen är den 17 mars 2016.

Ansökan till Växa vidare

Efter Prova-på-kursen bestämmer du dig för om du vill söka till Växa vidare. När vi fått din ansökan tar vi ut en grupp som bli antagna till Växa vidare. Vi ser till individens och gruppens bästa samt strävar efter mångfald när vi gör vår antagning.

Kontakt

Har du frågor kan du ringa oss som jobbar på utbildningen. Du kan också komma på besök.

Madeleine eller Stefan

0512-579 90, 0730-596050

uiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m