Studeranderätt

För att stärka den rättsliga ställning inom folkhögskolan för dig som studerande har Folkbildningsrådet fått i uppdrag av folkhögskolorna att utveckla former för att stärka de studerandes rättsliga ställning inom folkhögskolan. 

Vara Folkhögskolas studeranderättsliga standard antogs av Folkbildningsrådet 2011. Läs hela dokumentet här. Har du frågor om vår studeranderättsliga standard så kontakta skolan på telefon 0512.579 70.

uiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{mivvqsi5%wivo{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m%vizi5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m