Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmän kurs Vård och omsorg

Stärk ditt självförtroende, utveckla din personlighet och bygg på din allmänbildning. På Allmän kurs har du möjlighet att göra allt detta samtidigt som du läser in gymnasiebehörighet och/eller kompletterar dina tidigare studier.
På inriktningen för Vård och Omsorg är målet att du ska vara bättre förberedd för sommarjobb inom vården, och att läsa yrkesutbildning inom vård och omsorg. Kursen bedrivs delvis i samarbete med Vård och Omsorgsutbildningen på KomVux i Mariestad.

Kursinnehåll

Du kan studera allmänna ämnen både på grundskole- och gymnasienivå. Vi har lärarledd undervisning och kan utfärda behörigheter inom följande ämnen: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, historia, religionskunskap och psykologi. Dessutom har vi ämnen som idrott & hälsa och något vi kallar för ”parlamentet” där vi både diskuterar aktuella händelser i vår omvärld och lär oss tillämpa demokratiska arbetsformer och mötesteknik.
Väljer du att läsa Allmän kurs med inriktning Vård och Omsorg får du dessutom läsa ”Vårdämnen” som anatomi, medicin, etik och ergonomi. Du har också möjlighet till praktik inom yrkesområdet.

Arbetssätt

Studierna inom de olika ämnena utgår dels från din förmåga att samarbeta och dels ifrån mottot ”åt var och en efter behov”. Det innebär att du kommer få arbeta nära dina lärare och dina kurskamrater och att vi varierar vårt sätt att genomföra studierna utifrån kursdeltagarnas olika personligheter, behov och mål. Ibland studerar vi i helklass, ibland i mindre grupp och vid andra tillfällen individuellt. Vissa ämnen genomförs tematiskt och det förekommer också nivågrupperingar.

Efter avslutad kurs

Studier på allmän kurs kan ge behörigheter motsvarande både grundskolan och gymnasiet så du kan fortsätta studera på yrkeshögskola eller universitet. Vi utfärdar grundläggande behörighet till högskolestudier och inom vissa ämnen även särskilda behörigheter. Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs.
Du får dessutom ett särskilt intyg som visar att du läst allmän kurs med inriktning Vård och Omsorg.

Vem kan söka

Du ska normalt fylla minst 18 år under året du påbörjar dina studier. Någon övre åldersgräns finns inte. 

För att söka

Vill du gå Allmän kurs i Mariestad ska du i första hand ansöka digitalt här:

Anmälan Allmän kurs Vård och omsorg

Annars kan du ringa till skolan (0512-579 70) så skickar vi en ansökningsblankett eller så kan du skriva ut en ansökan från vår hemsida.
Vi läser igenom alla ansökningar och kallar till intervju, urvalet bygger på att vi vill skapa en väl fungerande grupp där varje deltagare ska kunna utvecklas. Vi börjar antagningsprocessen efter den 15 december.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande men du betalar en serviceavgift på 1700 kr/termin samt en terminskostnad på 300 kronor som täcker kostnader för en del material och vissa studieresor. Du står även för ditt eget material och dina egna kostnader för läromedel, ca 1500 kr/läsår. Vi försöker även ordna en längre studieresa under våren och vissa kostnader kan uppkomma i samband med det.

För mer information
vara.folkhogskola@vgregion.se
Tel 0700-206094 eller 0512-579 70

Sven Alpsten

Lärare, folkhögskola
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-10-27 13:43