Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trivsel & ordningsregler

Reglerna är fastställda av skolans styrelse och om du som deltagare inte följer dessa regler kan du bli avstängd från skolan. Rektorn kan avstänga en deltagare upp till två veckor.

Uppträdandet på skolan ska vara sådant att det inte upplevs som allvarligt störande av andra studerande eller av personal.

Närvaro vid skolans undervisning (lektioner och andra studieaktiviteter som ingår i kursen) är obligatorisk.

Skolan är en rökfri miljö. Rökning får endast ske på anvisad plats.

Alkoholförtäring är förbjuden under skoltid och vid andra aktiviteter ordnade av skolan. Alkoholförtäring är förbjuden i skolans lokaler.

Deltagare är skyldig att skaffa det studiematerial som krävs för utbildningen. Om en deltagare står under åtal för en gärning kan detta medföra avskiljande från skolan då gärningen erkänts eller då tingsrätten har funnit att gärningen har begåtts av den studerande.

Alkohol- och drogpolicy

Bakgrund

På Vara folkhögskola accepterar vi ingen olaglig droganvändning. Vi har alltid verkat för att våra deltagare ska få möjlighet till att vistas i en trygg och trivsam arbetsmiljö, i en alkohol- och drogfri miljö. Skolan är en arbetsplats för såväl deltagare som för personal, med samma skyldigheter och krav som andra arbetsplatser, och följer Arbetsmiljölagen som föreskriver att arbetsplatsen skall ha en bra arbetsmiljö och är skyldig att förebygga olycksfall och ohälsa, som kan anses vara en följd av alkohol- och droganvändning.

Mål

Vår policy skall vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot missbruk av alkohol och droger. Vi skall också känna till och samarbeta med övriga myndigheter och organisationer vars uppgift är att stödja personer som missbrukar alkohol och droger.

Förebyggande åtgärder


- Genomförande av temadagar med bl.a. föreläsningar i friskvård och ANT (Alkohol, Narkotika och Tobak).
- Stimulera aktiviteter utanför ordinarie lektionstid som syftar till en god fysisk, psykisk och social hälsa.

Nyttjande av alkohol

Under läsåret är det inte tillåtet att inta alkohol i gemensamma utrymmen. Under året kan det vid enstaka tillfällen tillåtas förtäring på annan plats efter ansökan om tillstånd hos rektor.

Handlingsplan vid missbruk

Alkohol

Om en deltagare påträffas eller misstänkt för att nyttja alkohol där det inte är tillåtet ska påföljder som samtal, ev muntlig och/eller skriftlig varning ske. Vid upprepade tillfällen kommer hyresavtalet sägas upp och eventuell avstängning från skolan ske.

Droger

Om en deltagare påträffas eller misstänkt för att nyttja/tagit droger ska påföljder som samtal, ev muntlig och/eller skriftlig varning ske. Vi kommer också kontakta polisen.
Vid upprepade tillfällen kommer hyresavtalet sägas upp och eventuell avstängning från skolan ske.

Läs mer i vårt Informationshäfte

Informationssäkerhet till deltagare

Senast uppdaterad: 2018-02-26 13:56