Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Studeranderätt

Vara Folkhögskolas studeranderätt antogs av Folkhögskoleförvaltningens styrelse den 1 februari 2017.

Har du frågor om vår studeranderättsliga standard så kontakta skolan på telefon 0512-579 70.

Folkhögskolornas frihet

Skollagen gäller inte för folkhögskolorna och det finns ingen myndighet som är satt att kontrollera folkhögskolorna. Det är varje folkhögskolas styrelse som bestämmer vad som ska gälla för just den skolan. Därför är det också extra viktigt att vi som skola talar om för dig som vill söka till oss eller som går hos oss vad som gäller på vår skola.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

Skolan har träffat en överrenskommelse med Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Det innebär att du som läser en statsbidragsfinansierad kurs hos oss i vissa fall kan vända dig till FSR för att få rätt mot skolan. FSR kontrollerar då om skolan har följt de regler och riktlinjer som har fattats av skolans styrelse och om vi har gett rätt information till dig som deltagare.

Du kan däremot inte vända dig till FSR för att överklaga studieomdömen eller behörighetsgivande.

Du har inte bara rättigheter, du har skyldigheter också. För att skolan ska vara en bra studie- och arbetsmiljö har skolan möjligheten att ta till disciplinära åtgärder. Vi kan varna, avstänga eller avskilja en deltagare från undervisningen.

Varning av deltagare

Varning kan ske både muntligt och skriftigt. En varning kan utfärdas om deltagaren inte tar ansvar för sina studier, inte visar respekt för andra på skolan med mera.

Avstängning av deltagare

Ett beslut om avstängning innebär att deltagaren under maximalt 10 dagar inte får delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan. Detta kan ske om en deltagare stör undervisningen så mycket att studierna för de andra deltagarna inte kan bedrivas på ett normalt sätt. Då kan deltagaren avstängas från vidare studier eller uppmanas att begära studieuppehåll. Beslut om avstängning fattas av rektor.

Avskiljande av deltagare

Om skolan avskiljer en deltagare från undervisningen innebär det att han/hon avskrivs helt ifrån skolan. Detta kan ske vid en hotsituation, pågående drogmissbruk, stöld eller vid brott mot skolans regler och situationer av liknande dignitet. Beslutet fattas av rektor och går att överklaga till skolans styrelse via kontakt med folkhögskolornas förvaltningschef. Därefter kan deltagaren ta ärendet vidare till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

Om du känner dig felaktigt behandlad

Om du känner dig missnöjd med din studiesituation eller känner dig felaktigt behandlad ska du i första hand ta upp detta med klassrådet eller din lärare/mentor. Tycker du inte att det blir bättre ska du gå till din studierektor. Därefter kan du gå vidare till rektorn. Skulle du fortfarande inte tycka att situationen är löst kan du kontakta förvaltningschefen och sedan styrelsen. Som en sista möjlighet för att få rätt kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).Folkhögskolornas frihet

Studeranderätt

Obs! Från 1 januari 2022 har vi en uppdaterad Studeranderätt på alla VGR folkhögskolor. Du hittar det på nedanstående länk.

Studeranderätt på Västra Götalandsregionens folkhögskolor.

Läs mer om Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) och hur du tar kontakt med dem.


Senast uppdaterad: 2021-12-13 16:26