Sök våra kurser

Genom systemet Schoolsoft kan du ansöka till Vara folkhögskolas utbildningar. I samma system kan du också söka till alla andra folkhögskolor i hela landet. Du ser samlad information (status, reservplats, m.m.) om alla dina ansökningar på en och samma plats. Du behöver bara skapa ett konto för att kunna ansöka till alla landets folkhögskolor.

Dessa kurser kan du för närvarande söka hos oss:

Klicka på den utbildning du vill ansöka till. Du kommer först att få skapa ett konto i Schoolsoft (om du inte redan har gjort det). Sedan kan du fylla i ansökningsblanketten.

Allmän kurs, Vara höstterminen 2024

Allmän kurs, Mariestad höstterminen 2024

Radiojournalist, Vara höstteminen 2024

Socialpedagog, Vara höstterminen 2024

Växa vidare, Vara höstterminen 2024

Problem med ansökan i Schoolsoft?

Kontakta oss på 0512-579 70 om du stöter på några problem.

Ansökan via brev

När du ska söka till någon av våra läsårsutbildningar måste du använda en speciell blankett. Den kan du ladda ner och skriva ut eller så ringer du till skolan på 0512-57970, så skickar vi en till dig! 

Ansökan skickar du till: Vara folkhögskola, Box 163, 534 23 Vara

Här kan du också läsa om vad du ska tänka på när du fyller i ansökan och hur antagningsprocessen går till. På första sidan kryssar du för den utbildningen du vill söka till och fyller i dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer osv). Tänk på att skriva tydligt! Bifoga betygskopior och personbevis.

Berätta vad du har gjort innan

På andra sidan ska du fylla i vilka utbildningar du har gått på tidigare och vad du har arbetat med. Skicka med kopior på betyg/intyg som du har från skolor och från arbetsgivare. Skriv bilagans (kopians) nummer på blanketten och skriv samma nummer på kopian.

Övriga upplysningar och referenser

På tredje sidan kan du skriva i om du är med i några föreningar och om du har några förtroendeuppdrag (är med i någon styrelse eller liknande). Längst ner på sidan är det viktigt att du anger en referens. Det ska vara en person som känner dig och vet hur du är som person, exemplevis en lärare eller arbetsledare (ej nära anhörig).

Skriv under ansökan

På sista sidan är det viktigt att du skriver under ansökan! Där kan du också ange om du har några speciella behov, det kan vara exemplevis svåra allergier eller nedsatt syn eller hörsel, läs- och skrivsvårigheter eller något annat som du vet att du behöver ha extra hjälp med för att klara din skolgång.

Skicka in din ansökan i tid

För att ha så stor chans som möjligt att komma in på utbildingen ska du skicka din ansökan i tid. På sista sidan ser du vilket datum vi senast vill ha din ansökan. Vi tar emot ansökningar även efter ansökningstiden har gått ut, men du som söker efter ansökningstiden har gått ut kallas till intervju och/eller tas in endast i mån av tid och plats.

Välkommen med din ansökan!

Så här går antagningsprocessen till

När du har sökt till någon av våra utbildningar, läser pedagogerna som arbetar med utbildningen igenom den. Där efter går det till på olika sätt, beroende på vilken utbildning du har sökt till.

På Växa vidare

För att gå på Växa vidare måste man först ha gått Prova-på-kursen. Där får du under en skolvecka träffa andra som har sökt till utbildningen och de pedagoger som arbetar på Växa vidare. När du har skickat in din ansökan väljer de som jobbar med kursen ut de sökande som fungerade bra på Prova-på-kursen. Det vill säga de sökande som kan utvecklas på ett bra sätt på kursen och de som tillsammans bildar en bra grupp som ska trivas med att studera tillsammans.

På Allmän kurs

Vi som arbetar på Allmän kurs läser igenom ansökningarna och kallar till intervju. Vi vill ha din ansökan innan 15 maj. Söker du efteråt hamnar du automatiskt i en reservgrupp. Vårt urval bygger på att vi vill skapa en så väl fungerande grupp som möjligt, där varje deltagare ska kunna utvecklas och nå sina mål. Efter intervjuerna blir du antagen till Allmän kurs eller placerad i reservgruppen.

Socialpedagogutbildningen och Radiojournalistutbildningen

Socialpedagogutbildningen och Radiojournalistutbildningen är båda eftergymnasiala yrkesutbildningar. Om du har sökt till någon av dessa kommer du också att kallas till en intervju under förutsättning att du har de förkunskaper som krävs. Under intervjudagen får du träffa några av de som redan går på utbildningen och de pedagoger som arbetar på utbildningen. Under intervjudagen har du möjlighet att visa att du är lämplig för utbildningen och känna efter om skolan och utbildningen är rätt för dig.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om någon av utbildningarna innan du skickar din ansökan kan du göra en intresseanmälan så kontaktar någon av pedagogerna på utbildningen dig och berättar mer! Du är också välkommen att göra ett studiebesök på skolan. Kontakta oss först så att det finns någon som kan att visa dig runt och svara på dina frågor.