Trivselregler

Reglerna är fastställda av skolans styrelse och om du som deltagare inte följer dessa regler kan du bli avstängd från skolan. Rektorn kan avstänga en deltagare upp till två veckor.

TRIVSELREGLER VID VARA FOLKHÖGSKOLA

 

Vara folkhögskola ska vara en arbetsplats och studiemiljö där respekt och lyhördhet präglar arbetet och relationerna. För att alla ska känna sig trygga, trivas på skolan och få möjlighet att klara sina studier på bästa sätt gäller följande regler:

 

  • Vi uppträder respektfullt mot varandra både på skoltid och som internatboende. Detta gäller också när vi representerar Vara folkhögskola i olika sammanhang utanför skolan.

 

  • Närvaro vid skolans undervisning (lektioner och andra studieaktiviteter som ingår i kursen) är obligatorisk.

 

  • Det är inte tillåtet att dricka alkohol, använda droger eller uppträda påverkad i skolans lokaler eller på skolans arrangemang, studieresor eller studiebesök.

 

  • Man är skyldig att skaffa det studiematerial som krävs för utbildningen.

 

Om du inte följer ovanstående regler kan du bli avstängd från skolan.

Rektor har befogenhet att avstänga deltagare upp till 10 dagar sedan måste presidiet vara med i ett beslut om varaktig avskiljning. (Se Folkhögskolornas studeranderätt Dnr FHSK 2017-00032.)

 

 

Rökplatser

Då vi på skolan vill ge alla möjligheter till en rökfri miljö enligt VG-regionens policy hänvisas all rökning, även av e-cigaretter, till anvisad rökplats på parkeringen vid Laske.

 

 

Alkohol och Drogpolicy

Skolorna verkar för att varje deltagare ska få möjlighet att vistas i en trygg och trivsam arbetsmiljö, som är alkohol- och drogfri. Det innebär att det inte är tillåtet att dricka alkohol, använda droger eller uppträda påverkad i skolans lokaler eller på skolans arrangemang, studieresor, -besök mm. När det gäller narkotika är lagstiftningen tydlig. Det är förbjudet. Användning av narkotika leder till avstängning. Vid misstanke kommer skolan att förbehålla sig rätten att genomföra drogtest. Om testet visar på ett positivt resultat kan deltagaren inte längre gå kvar på skolan utan kommer att avskiljas från undervisning och ev. internatboende. Vägrar deltagaren göra testet tolkas det som ett positivt testresultat och får samma konsekvenser.