Pedagogiskt stöd

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller bristande kunskaper i svenska

En av Vara folkhögskolas fokusområden är funktionsvariationer och därför har vi på många områden mycket goda möjligheter att tillgodose de särskilda behov som studerande med funktionsvariationer kan ha.

Studerande med grava svårigheter rekomenderar vi att söka till någon av de folkhögskolor som är specialiserade på området. Många studerande med läs- och skrivsvårigheter upplever dock att vår studiemiljö och folkhögskolans pedagogik i sig underlättar för dem.