Socialpedagogutbildning

1 lärare står emellan 2 deltagare vid ett bord.

Vi erbjuder en utbildning för dig som vill arbeta med socialt förändringsarbete och tror på människans inre kraft att utvecklas.  Utbildningen vänder sig till dig som har en humanistisk människosyn och vill utvecklas både professionellt och personligt.  I ditt arbete som socialpedagog är du själv ditt främsta arbetsredskap där stor vikt läggs vid självkännedom och relationsbyggande.  Som socialpedagog kan du arbeta inom flera olika verksamheter där man ger stöd i personliga och sociala frågor, exempelvis inom skola, HVB och SIS, kriminalvården, LSS eller psykiatrin.

Utbildningens innehåll  

Utbildningen ges på heltid i fyra terminer. Kursen är platsförlagd på folkhögskolan. Vi varvar teoretiska inslag med praktiska moment. 

Ur kursinnehållet:   

 • sociologi och socialpsykologi
 • socialpedagogik  
 • salutogent förhållningssätt
 • psykologi och psykiatri  
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  
 • hälsofrämjande arbete  
 • rättväsende och kriminalvården  
 • kommunikation och samtalsmetoder   
 • etik och värdegrund  
 • vetenskaplig fördjupning och uppsats  
 • social välfärd
 • arbetsplatsförlagt lärande (APL)  

Arbetsformer

Grupprocessen är viktig och varje deltagare förväntas bidra aktivt i planerande och genomförande av utbildningens olika delar. En grund i utbildningen är alltid att koppla teori till praktik. Vi blandar föreläsningar, grupparbeten, självständigt arbete, studiebesök och praktik. En del av utbildningen kan hållas utanför skolan och på kvällar och helger. 

Ansökan och antagning

Behörighetskrav 

Du ska ha 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Du ska också ha erfarenhet av socialpedagogiskt stödjande arbete inom tex. vård, omsorg, skola eller barn- och ungdomsverksamhet, styrkt av referenser. Om du blir antagen på utbildningen kommer du vid skolstart få visa upp utdrag från belastningsregistret.

Urval

Utifrån intervjun görs en samlad bedömning där dessa faktorer ligger till grund för urvalet:

 • förmåga att fungera i grupp och samspela med andra
 • motivation för utbildningen
 • tidigare bakgrund och erfarenheter som kan bidra till bredd i gruppens sammansättning

Beslut om antagning 

Undervisande lärare på utbildningen intervjuar och gör bedömningar i urvalsprocessen. Rektor fattar beslut om antagning. Meddelande om vem som antagits eller ej, meddelas via mejl och i ansökingsmodulen.   

Hantering av reserver  

Eventuella reservplatser blir tillgängliga vid återbud eller sena avhopp och meddelas via mejl.   

Intyg och utbildningsbevis  

Efter godkänd utbildning utfärdas ett utbildningsbevis från Vara folkhögskola.  

Kostnader  

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Alla studerande på Vara folkhögskola betalar en serviceavgift, i den ingår bland annat förmiddagskaffe, kopiering, försäkringar och vissa gemensamma studieresor. Avgiften är 1 700 kr/termin och faktureras en gång per termin. På socialpedagogutbildningen tillkommer en avgift på 1 000 kronor/läsår som ska täcka bland bland annat kostnader för introduktionsresa, lägerverksamhet och viss utrustning.

Uppskattade kostnader
Socialpedagogutbildningen 2024-2026

 • Introduktionsresa 2 dagar

Ingår i serviceavgift

 • Friluftsresa 3 dagar.

Logi och aktiviteter Ca 600–1500 kr

 • Studieresa till Storstad

Resa, logi samt studiebesök, ca 4000 kr

 • Resor till föreläsningar/studiebesök.

Betalas av de studerande ca 500 kr

 • Kurslitteratur

Vid nyköp av böcker för 4 terminer, ca 5000 kr

 • Kläder och utrustning (bas) som används under utbildningen:

- Kängor eller andra rejäla uteskor

- Regnställ

- Önskvärt med egen dator

Ansök senast 15 april

Du söker digitalt via vår ansökningsportal SchoolSoft. Till din ansökan ska du bifoga betyg samt ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen samt uppge referenser (se beskrivning under behörighetskrav). Vi kallar sedan behöriga sökande till ett intervjutillfälle.  Vi behöver din ansökan senast 15 april. Besked om antagning ges 15 maj.  

Ansök till socialpedagogisk utbildning

Kurstider och studietakt

Kurslängd: 2 år.
Kursstart: 19 augusti 2024
Studietakt: 100%

Malin Rydberg

Lärare/folkh sem

Telefonnummer

Mobil: 076-889 01 70