Elevförbundet

Elevförbundet bildades den 28 februari 1916 och har till ändamål att bl.a. att upprätthålla kontakten mellan tidigare elever och främja skolans verksamhet.

Som medlem får du behålla kontakten med kamraterna och skolan även efter folkhögskoletiden. Medlemsavgiften är för ständig medlem 100 kronor.

Elevförbundets verksamhet

Årsskrift

Elevförbundet ger varje år ut Årsskrift för Vara folkhögskola, en årsskrift som har levererats till medlemmar sedan 1918. I den medverkar tidigare och nuvarande elever och personal.

Elevförbundsfest

Medlemmar bjuds in till Elevförbundsfest på skolan den tredje lördagen i mars, en tradition sedan1925. Vi träffas i trevlig samvaro och har en gemensam middag, innan de olika årsgrupperna samlas för att återuppleva gamla minnen. Innan årsmötet är det någon form av underhållning. Dagen avslutas med kaffe och smörgås.

Stipendier

Elevförbundet delar ut stipendier till elever och bidrag till elevers studieresor.

Forngård och museum

I skolans trädgård finns det en forngård och ett museum som elevförbundet äger. Forngården består av ett tingshus från 1600-talet, den s.k. Naumstugan. En framkammarstuga från 1700-talet, Örslösastugan, inredd med möbler och föremål från den tiden. En mesulalagård från 1860-talet. En väderbenstamp från 1870-talet, en unik byggnad som 2016 genomgick en omfattande renovering. Ett nybyggt museum med många föremål från äldre lantbruk och lanthushåll, och som invigdes i samband med skolan 100-årsjubileum den 6 november 2015.

Vara folkhögskolas elevförbunds styrelse 2024

Björn Enström, Nossebro
Ordförande

Mats Widell, Vara
Vice ordförande

Roland Melin, Nossebro
Kassör 

Bo Folkesson, Vara
Sekreterare

Mia Olsson, Vara
Ledamot

Anna-Vera Johannesson, Vara
Suppleant

Olle Eriksson, Vara

Suppleant

Göran Fransson, Vara

Suppleant

 Vill du bli medlem eller har några frågor kontakta Björn Enström Mobil 070-344 35 56