Allmän Kurs i Mariestad

Lärare står framför sin klass i ett klassrum

Du kan studera allmänna ämnen både på grundskole- och gymnasienivå. Vi har lärarledd undervisning och kan utfärda behörigheter inom följande ämnen: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, historia, religionskunskap och psykologi.

 

Kursinnehåll

Du kan studera allmänna ämnen både på grundskole- och gymnasienivå. Vi har lärarledd undervisning och kan utfärda behörigheter inom följande ämnen: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, historia, religionskunskap och psykologi. Dessutom har vi ämnen som idrott & hälsa och något vi kallar för ”parlamentet” där vi både diskuterar aktuella händelser i vår omvärld och lär oss tillämpa demokratiska arbetsformer och mötesteknik.

Arbetssätt

Studierna inom alla de olika ämnena utgår dels ifrån förmågan att samarbeta och dels ifrån mottot ”åt var och en efter behov”. Det innebär att du kommer få arbeta nära dina lärare och dina kurskamrater och att vi varierar vårt sätt att genomföra studierna utifrån kursdeltagarnas olika personligheter, behov och mål. Ibland studerar vi något i helklass, ibland i mindre grupp och vid andra tillfällen individuellt. Vissa ämnen genomförs tematiskt t.ex. de samhälls-orienterande ämnena. Det förekommer också nivågrupperingar t.ex inom ämnena svenska, engelska och matematik.

Efter avslutad kurs

Studier på allmän kurs kan ge behörighet motsvarande både grundskolan och gymnasiet så du kan fortsätta studera på yrkeshögskola eller högskola/universitet. Vi utfärdar grundläggande behörighet till högskolestudier och inom vissa ämnen även särskilda behörigheter.

Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs

Efter varje läsår får kursdeltagare som haft en lektionsnärvaro på minst 80% ett läsårsintyg som visar vilka ämnen man studerat och i vilken omfattning. Ett separat intyg om grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola och ett studieomdöme erhåller den som uppnått minst E-nivån (godkänd) i de gymnasiegemensamma ämnena och fullgjort minst ett läsår på heltid. Eventuella särskilda behörigheter anges i samma intyg som den grundläggande behörigheten.

Vem kan söka

Du måste ha fyllt 18 år under året du påbörjar dina studier. Någon övre åldersgräns finns inte.

För att söka

Vill du gå Allmän kurs i Mariestad ska du i första hand ansöka digitalt. Länk läggs upp på denna sida så snart ansökningsperioden för höstterminen 2024 öppnar. Annars kan du ringa till skolan (0512-579 70) så skickar vi en ansökningsblankett. Du kan även skriva ut en ansökningsblankett från skolans hemsida (finns under Ansökan).

Antagningsprocessen

Vi läser igenom alla ansökningar och kallar till intervju. Vårt urval bygger på att vi vill skapa en väl fungerande grupp där varje deltagare ska kunna utvecklas. 

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Deltagarna betalar en serviceavgift på 1 700kr/termin samt en terminskostnad på 300 kronor som täcker kostnader för en del material och vissa studieresor

Upplysningar

För mer information kontakta oss gärna på tel 0512-579 70 eller 070-0206094 eller vara.folkhogskola@vgregion.se

Besök oss gärna

Folkhögskolan/AME
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Fötter vid en bergvägg.

Deltagarberättelser

Hur är det att gå Allmän kurs i Mariestad? Här kan du ta del av vad deltagarna Marianne, Jacob och Erica tycker!