Historik

Vara folkhögskolas historia

Den 1 november 1915 startade lantmannaskolan i Tumleberg, en föregångare till Vara folkhögskola. I början bedrevs verksamheten i ett nybyggt föreningshus i Tumleberg, ca en mil utanför Vara. Redan första läsåret utvidgades verksamheten till att omfatta också lanthushållsskola och kvinnlig folkhögskola. När verksamheten växte blev lokalbehovet stort och efter fem år i Tumleberg flyttade skolan till Vara. Där inhystes skolan i den gamla folkskolan, som idag är grundskolan Västra skolan.

1935 invigdes den nuvarande skolbyggnaden, som byggdes för Vara folkhögskola. Senare har ytterligare lokaler kommit till både för undervisning och boende. 1958 blev Skaraborgs landsting huvudman för Vara folkhögskola, och fr o m 1999 är Västra Götalandsregionen huvudman.

Från den 1 juli 2013 är de sex folkhögskolorna, Billströmska, Fristad, Grebbestad, Dalsland, Göteborg och Vara organiserade under en gemensam förvaltning. Förvaltningen har sitt kansli i Vänersborg.

2009 tog Vara Folkhögskola över Hjo folkhögskolas filial i Mariestad. Den verksamheten bedrevs fram till 2011. Men 2014 startade Vara folkhögskola på nytt utbildningar i Mariestad, nu i samarbete med "MTG kommunerna" i norra Skaraborg. Skolan fick lokaler i AMEs lokaler i Maria Nova.