Projekt & Samarbeten

Här kan du läsa mer om olika projekt och samarbeten som vi på Vara folkhögskola är aktiva i.

Folkhögskolornas informationstjänst

Folkhögskolornas informationsstjänst FIN samlar information om alla Sveriges 150 folkhögskolor på folkhögskola.nu

Västra Götalandsregionens folkhögskolor

Västra Götalandsregionen är huvudman för sex folkhögskolor: Billströmska folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Fristads folkhögskola, Grebbestads folkhögskola, Göteborgs folkhögskola och Vara folkhögskola. Tillsammans arbetar vi tillsammans med information och marknadsföring, ekonomi och administration. Läs mer som skolorna på den gemensamma sidan VGR Folkhögskolor

Upplevelse+

Vill du veta mer om musik, teater och dans? Skulle du tycka att det vore spännande att skaffa dig nya kunskaper om bakgrunden till varför ett visst musikstycke blivit skrivet, hur ett drama är uppbyggt, vad som definierar en viss musikstil eller hur en koreograf tänker? Då är Upplevelse+ något för dig.

Upplevelse+ är en satsning i samarbete mellan Vara Konserthus, Vara Folkhögskola, Vara Lärcentrum och Folkuniversitetet. Här erbjuds du större och djupare upplevelser av musik, teater och dans. Alla kursdagar är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Avgiften som tas ut är självkostnadspris för förtäring.

Fritidsledarskolorna

Fritidsledarskolorna är samarbetsorganisationen för folkhögskolor med fritidsledarutbildning och utgör tillsammans svensk fritidsledarutbildning. Fritidsledarskolorna samverkar bl a kring information, forsknings- och utvecklingsprogram, lärarfortbildning och seminarieverksamhet, litteraturproduktion, och kvalitetssäkring. www.fritidsledarutbidning.nu

Lust att lära

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett handlingsprogram för kulturens roll i det livslånga lärandet som heter "Lust att lära". Projektet har i uppdrag att arbeta för att stärka den ideella sektorns och folkbildningens roll i förverklignadet av handlingsprogrammet.

Hitta folkmusiken.com!

Hitta folkmusiken.nu! är ett projekt som startade 2008. Initiativet kom från spelmansförbunden i Västergötland, Bohuslän och Dalsland och efterhand har arbetsgruppen vuxit till att nu innefatta Vara folkhögskola, ABF Västra Götaland, Västarvet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Studieförbundet Vuxenskolan och Musik i Väst. Målet var att inventera det folkmusikmaterial som finns utspritt på de gamla länsmuseerna, hos föreningar och privatpersoner i regionen i form av noter, fotografier, uppteckning av olika slag och gamla inspelningar på framförallt rullband och kassettband. Behovet är stort och brådskande att samla in, digitalisera och framförallt tillgängliggöra materialet. Tillsammans arbetar vi för att nå våra gemensamma mål och samtidigt arbetar varje organisation för att levandegöra folkmusiken på olika sätt som studiecirklar, konserter och kurser. Emma Johansson är projektledare.

SISU idrottsutbildarna

SISU idrottsutbildarna har sitt lokalkontor i Vara i skolans lokaler, det pågår en mängd olika samarbete. Bl a har man varit med vid uppstarten av ett "studieförbund" i Kosovo.