Intyg, Behörigheter & Omdömen

Alla som studerar på Vara folkhögskola kan få ett studieintyg, du som studerar på Allmän kurs har också möjlighet att få ett studieomdöme och olika behörigheter för högskolestudier. På folkhögskolan delar vi inte ut betyg utan studieomdömet är en bedömning av din studieförmåga som görs av alla skolans pedagoger tillsammans.

Folkbildningsrådet har tagit fram faktablad med riktlinjer för behörighetsgivning och för studieomdömen där du kan läsa mer om detta. 

Behörighet och studieomdöme - Folkbildningsrådet