Internat

Vara folkhögskola är en internatfolkhögskola. I mån av plats har man som studerande möjlighet att bo på skolan. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö och ger gemenskap med andra studerande och bra möjligheter att utvecklas även på fritiden.

Idag finns ca 35 rum för internatboende, dusch finns i korridoren med toalett på respektive rum. Några av rummen är handikappanpassade. Du kan välja att äta ett eller flera mål i skolans matsal.

Regler för internatet

Som studerande hos oss har du möjlighet att bo på skolans internat i mån av plats. Du som bor på internatet måste visa hänsyn och respekt mot övriga som bor där. Det är viktigt att alla får möjlighet till lugn och ro. Övriga regler hittar du i ditt hyreskontrakt.

Fritid

Skolans lokaler är öppna för dig även under kvällstid. Ytterdörrarna är låsta nattetid.

Om du ska använda salar (ex estetsalen, musiksalen, gympasalen, Bjärkeköket, Naumstugan m fl) måste du boka dem hos internatföreståndaren. Du som har bokat lokalen har ansvar för låsning och släckning!

Skolans bibliotek är alltid öppet för dig som studerande. Här finns också datorer som får användas även på fritiden. Bibliotekarie finns på plats två dagar i veckan (se anslag utanför biblioteket).

Skolan används även för studiecirklar, kultur- och mötesarrangemang mm av bygdens föreningsliv.

Felanmälan

Uppstår skador eler brister på skolans lokaler ska du kontakta Christina Johansson. För övriga synpunkter, frågor och önskemål, kontakta Therese Nilsson. Se kontaktupgifter nedan.

Therese Nilsson

Handläggare, annan

Telefonnummer

Kontor: 0512 - 57970

Christina Johansson

Administratör, annan

Telefonnummer

Kontor: 0512 - 57970