Sjukanmälan

Det är viktigt att du meddelar skolan om du blivit sjuk. Vi behöver veta detta för att kunna registrera din frånvaro korrekt. Se telefonnumret du ska kontakta längst ner på sidan.

Försäkringskassan

Du ska själv kontakta Försäkringskassan och meddela att du är sjuk. Gå in på Försäkringskassan hemsida och läs vad som gäller när du är studerande och blir sjuk. Är du sjuk mer än en vecka är det viktigt att du skaffar läkarintyg. Vid längre sjukdom undviker du problem med CSN och ditt studiemedel om du kan visa läkarintyg för din frånvaro. Du kan annars få problem att söka studiemedel igen.

CSN

Vid vård av sjukt barn (VAB) ska du anmäla detta till CSN. Då räknas inte de dagarna in i det totala antalet veckor du haft studiemedel. Läs mer om anmälan av vård av sjukt barn.

Skolhälsovård

OM du som studerande behöver hjälp ska du kontakta din klassföreståndare, kursföreståndare, rektor eller annan personal som du har förtroende för, så får vi tillsammans lösa problemen.

Om du blir sjuk och behöver vård kan du ringa vårdcentralen.

Kontakt

Vara vårdcentral

0512-78 60 32

Christina Johansson

Administratör, annan

Telefonnummer

Kontor: 0512 - 57970