Studeranderätt

Skolan är till för dig som läser här. På folkhögskolan finns det därför stora möjligheter att själv påverka kursernas innehåll och arbetssätt. För att skolan ska fungera för alla som studerar eller jobbar här finns det vissa regler som gäller. Nedan kan du läsa mer om dina rättigheter samt vilka regler som finns.

Har du frågor om vår studeranderättsliga standard så kontakta skolan på telefon 0512-579 70.

Folkhögskolornas frihet

Skollagen gäller inte för folkhögskolorna och det finns ingen myndighet som är satt att kontrollera folkhögskolorna. Det är varje folkhögskolas styrelse som bestämmer vad som ska gälla för just den skolan. Därför är det också extra viktigt att vi som skola talar om för dig som vill söka till oss eller som går hos oss vad som gäller på vår skola.

Om du känner dig felaktigt behandlad

Om du känner dig missnöjd med din studiesituation eller känner dig felaktigt behandlad ska du i första hand ta upp detta med klassrådet eller din lärare/mentor. Tycker du inte att det blir bättre ska du gå till din studierektor. Därefter kan du gå vidare till rektorn. Skulle du fortfarande inte tycka att situationen är löst kan du kontakta förvaltningschefen och sedan styrelsen. Som en sista möjlighet för att få rätt kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).Folkhögskolornas frihet

Studeranderätt

Obs! Från 22 januari 2024 har vi en uppdaterad Studeranderätt på alla VGR folkhögskolor. Du hittar det på nedanstående länk.

Studeranderätt på Västra Götalandsregionens folkhögskolor.

Läs mer om Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) och hur du tar kontakt med dem.