Uppdragsutbildning

Vara Folkhögskola arbetar med kompetenshöjning på flera olika nivåer.

Vi erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar där omfattning och innehåll anpassas till uppdragsgivarens önskemål. Det kan gälla kompetensutveckling av personal eller utbildning för andra grupper.

Vi är en resurs för, organisationer, kommuner och arbetsmarknadens parter för att skapa en bra infrastruktur för lärande.

Vi är samarbetspartners i olika projekt.

Vi har hög kompetens inom våra profiler som HLR, media, ledarskap, funktionshinder, hälsa – friskvård och har lång erfarenhet av vuxenutbildning.

Fortbildning

Vi har hög kompetens inom många områden och kan erbjuda utbildningar med spetskompetens inom media, bemötandefrågor, ledarskap, funktionshinder, hälsa – friskvård m.m.

Arbetsmarknadsinsatser

Vi har lång erfarenhet av att jobba med grupper som står långt från arbetsmarknaden.

Idag har vi ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet och andra organisationer som jobbar för ett socialt hållbart samhälle. För tillfället har vi ett samarbete med Arbetsförmedlingen runt en Studiemotiverande Folkhögskolekurs (Framsteget).

Vanja McCallum

Rektor

Telefonnummer

Kontor: 0512 - 57975