Samverkanskurser

En del av våra kurser brukar gå under namnet samverkanskurs. Här samverkar vi för det mesta med någon ideell organisation inom t.ex funktionsnedsättning, idrottsrörelsen eller studieförbund.

För att din konferens ska kunna räknas som samverkanskurs måste den ha tydliga kursinslag på minst fyra timmar per dag. Du kan anlita någon av Vara folkhögskolas personal i planeringen och i genomförandet av samverkanskursen. Vara folkhögskola är pedagogiskt ansvarig för kursen.

Är det så att era kursdeltagare har en funktionsnedsättning finns möjlighet för Er att söka internatbidrag för kurstiden vilket gör att kostnaden blir lägre för kost och logi.

Du kan också beställa en hel kortkurs av oss där vi ordnar med hela programmet efter önskat tema.

Kontakta Vara folkhögskolas reception för mer information.

Tillsammans kan vi lyfta din kurs eller konferens ytterligare!

Vanja McCallum

Rektor

Telefonnummer

Kontor: 0512 - 57975