Ekonomi

All undervisning på folkhögskolan är kostnadsfri men det finns andra saker som kostar pengar. Man kan få studiemedel från CSN, ta reda på vad som gäller för just dig.

Serviceavgiften

Serviceavgiften är obligatorisk för alla deltagare som studerar på folkhögskolan

I serviceavgiften ingår: förmiddagsfika varje skoldag, några festliga måltider under kurstiden, wifi, tillgång till Office 365, olycksfallsförsäkring och visst studiematerial.

Avgiften är 1700 kronor per termin.

Avgiften för dig som bor på skolans internat är 4200 kr per månad, inkl frukost och lunch alla skoldagar.

Priser för studerande i matsalen som ej bor på skolan,  fr o m 2024-01-01

  • Frukost 45:--/dag 
  • Lunch 70:--/dag

Övriga avgifter

tillkommer för dig som går på våra läsårskurser.

För deltagare på Allmän kurs  tillkommer en avgift på 600 kr/läsår. På Allmän kurs täcker den ett antal studieresor som görs under utbildningen.

För deltagare på socialpedagogutbildningen tillkommer en avgift på 1000 kr/läsår. Den avgiften täcker bland annat en del av kostnaden vid vissa metodkurser samt material.

På Radiojournalistutbildningen betalar du 2000 kr/läsår för teknisk utrustning.

På Växa vidare tillkommer en avgift på 2000 kr/läsår. Kostnaden täcker en del av kursens studieresor och studiebesök.

Läs mer om specifika kostnader på respektive kurssida. 

Litteratur

bekostas av dig som studerande. Hur mycket det kostar beror på vilken utbildning du går på och kan variera något från år till år.

Resor

brukar göras på flera av utbildningarna under våren och dessa bekostas av dig som studerande. På Fritidsledarutbildningen görs också fjällresor som en del av sommar- och vinterfjällsutbildningarna, även dessa bekostas av dig som studerande. Ett antal kortare resor till olika studiebesök får du också vara beredd att betala.

Bo på skolans internat

Du kan bo på skolans internat medan du går på skolan. Det finns toalett på rummet och duschar finns i korridorerna. Rummen kostar 4200 kronor per månad inkl. frukost och lunch och betalas månadsvis. Vare sig du bor på skolan eller inte kan du välja att äta ett eller flera mål mat på skolan på vardagarna.

Lån och bidrag

Du kan söka lån och bidrag från CSN. Det finns vissa begränsningar för hur länge du kan få studiemedel och för vad du som studerande ska hinna uppnå för resultat under din studietid. Kontakta CSN eller läs på www.csn.se för att få reda på vad som gäller för just dig. Du kan också få hjälp av oss på skolan med att fylla i ansökan och få svar på dina frågor.

Alla folkhögskolor är olika

Bestämmelser för ansökningar, antagningar, utdelande av behörigheter och intyg samt mycket annat kan se olika ut från skola till skola. På vår hemsida, kan du till stor del hitta information om vad som gäller för oss på Vara folkhögskola.

Studeranderättsliga rådet

FSR, folkhögskolornas studeranderätsliga råd har bildats för att ingen deltagare ska riskera att känna sig felbehandlad. Vara folkhögskola är ansluten till det studeranderättsliga rådet.

Folkhögskola.nu

På folkhögskolornas gemensamma informationstjänst kan du läsa mer om det Studeranderättsliga rådet och mycket annat som kan vara intressant för dig som blivande folkhögskolestuderande att veta. www.folkhogskola.nu