Skoldemokrati

Folkhögskolan har en viktig uppgift att ge allmän medborgelig bildning. Därför ska studerande och personal kunna påverka, men också ta ansvar för det som händer på skolan. Dessa erfarenheter ska bidra till att göra de studerande bättre rustade för att aktivt kunna var med och påverka och ta ansvar för samhällsutvecklingen.

Du som studerande kan påverka din skolgång genom först och främst kursrådet och studerandekåren.

Deltagarråd 

Deltagarråd består av alla deltagare på Vara folkhögskola. I kåren kan ni som deltagare ta upp saker som har med skolan att göra. Alla klasser utser en representant som sedan kommer att sitta i en styrelse. Av dessa klassrepresentanter blir en vald till ordförande. Ordförande utses av alla deltagare via en omröstning.

Kursråd 

För varje kurs/projekt som pågår längre än 15 veckor skall det finnas ett kursråd som består av personal som arbetar på kursen och 2-6 deltagarrepresentanter. Deltagarna på varje kurs utser sina representanter. Kursföreståndaren/Projektledaren är ordförande i klassrådet.

Kursrådets uppgifter
- planera övergripande verksamhet på kursen
- dokumentera sina sammanträden
- fortlöpande dokumentera och utvärdera kursen