Allmän kurs

På Allmän Kurs kan du välja att läsa på grund- och/eller gymnasienivå. Det finns också en möjlighet att läsa "Allmän kurs svenska", en kurs för dig som vill förbättra dina kunskaper i svenska samtidigt som du läser grundläggande skolämnen på svenska i lugn takt. Stärk ditt självförtroende, utveckla din personlighet och bygg på din allmänbildning. På Allmän kurs har du möjlighet att göra allt detta samtidigt som du läser in gymnasiebehörighet och/eller kompletterar dina tidigare studier.

Allmän kurs består av människor med olika bakgrunder och förkunskaper. Detta ger möjlighet att få en ökad förståelse för dig själv och andra. Kursen är indelad i olika grupper där ni jobbar tematiskt största delen av tiden. På schemat finns också utrymme för ett eller ett par tillvalsämnen.

Alla studier utgår från förmågan att samarbeta vilket gör att du kommer att arbeta nära lärarna och tillsammans med dina kurskamrater. Detta skapar en trygg atmosfär där alla har möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar

Allmän kurs svenska

Om du läst SFI kurs D eller motsvarande och vill studera grundläggande skolämnen på svenska i lugn takt är detta kursen för dig. Här studerar du tillsammans med människor som har olika erfarenheter och förkunskaper. Detta ger möjlighet att få förståelse för dig själv och andra samtidigt som du ökar din allmänbildning och dina kunskaper om det svenska samhället.

I Allmän kurs svenska har språket en central roll i allt vi gör. De ämnen som ingår är förutom svenska matematik, rörelse och samhällskunskap. Vi fokuserar på språket i alla ämnen. Du kan i viss mån påverka ditt schema beroende på vilka ämnen du behöver läsa och allteftersom du utvecklar din svenska.

Studier på folkhögskola innebär att lära sig tillsammans med andra. Du kommer att arbeta i nära samarbete med lärarna och med dina kurskamrater. Detta skapar en trygg studiemiljö där alla har möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Grundläggande behörighet och studieomdöme

Allmän kurs kan ge behörighet till högskola och yrkeshögskola. Intyg till grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola och ett studieomdöme får den som fått behörighet i de gymnasiegemensamma ämnena och fullgjort tiden som motsvarar svenskt gymnasium. Hur länge du går på Allmän kurs beror på vad du har gjort tidigare. Det kan variera från ett till fyra år. Du gör en ny ansökan varje år.

Ansökan

Du måste minst fylla 18 år under året du påbörjar dina studier. Någon övre åldersgräns finns inte. Du behöver godkänt i SFI kurs D eller motsvarande kunskap i svenska.

När ansökningsperioden för höstterminen 2024 öppnar kan du söka digitalt via vår ansökningsportal SchoolSoft. Utskrivningsbar ansökningsblankett finns även på vår hemsida. Du kan även ringa skolan: 0512 – 579 70, så skickar vi en till dig. Alla ansökningar vi får in hanteras löpande.

Antagningsprocessen

Vi som arbetar på Allmän kurs läser löpande igenom de ansökningar som kommer in och kallar sedan till intervju. Vårt urval bygger på att vi vill skapa en så väl fungerande grupp som möjligt, där varje deltagare ska kunna utvecklas och nå sina mål. Efter intervjuerna blir du antagen eller placerad i reservgrupp.

 

Carola Andersson

Lärare, folkhögskola

Telefonnummer

Kontor: 0512 - 57970