Att studera på folkhögskola

Folkhögskola är en unik studieform för alla som fyllt 18 år. Det är en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika bakgrund och erfarenheter.

Att studera på folkhögskola skiljer sig en del från andra studieformer. Förutom formell utbildning är också bildning i centrum – att få möjlighet att utvecklas som människa och lära sig saker som man har glädje av resten av livet.

Du har stora möjligheter att själv påverka både innehåll och arbetsformer i kurserna, genom ditt deltagande "färgar" du dem. Du tar själv ett stort ansvar för din egen utveckling. Samarbete med andra, diskussioner och grupparbeten är viktiga inslag. Det är tillsammans med andra, när vi diskuterar, lyssnar och delar med oss av oss själva, som vi kan komma till nya insikter. Till studierna räknas också tema- och friluftsdagar, studieresor m.m. Läraren fungerar snarare som en handledare och inspiratör för dig i din kunskapsprocess, än den som talar om "de rätta svaren" för dig.

Vad du som studerar behöver veta

Skolan är till för dig som läser här och vi vill framförallt en sak, att du ska trivas och nå ditt mål med dina studier. För att dina studier ska fungera bra och för att skolan ska fungera för alla som läser eller jobbar här finns det vissa regler "policies" som gäller. Det kan gälla allt ifrån hur skolan hanterar klagomål till hur vi förhåller oss till alkohol och droger. Läs gärna mer om trivsel och ordningsregleri vänstermenyn.

Studeranderätt - regler och rättigheter

Om du går in under rubriken Studeranderätt hittar du viktig och användbar information. Där kan du få veta mer om vilka rättigheter och vilka skyldigheter du har som deltagare Där står vad som gäller för att få fortsätta studera nästa läsår, vem du ska vända dig till för att överklaga beslut med mera.

Studerandeinflytande

Du som deltagare kan vara med och påverka på flera sätt. Hur det går till och vem du kan kontakta hittar du under skoldemokrati i vänstermenyn.

Folkhögskolans pedagogiska miljö

Här berättar vi hur det är att gå på folkhögskola. Vad som är det speciella med utbildningsformen och hur det påverkar lärandet och den personliga utvecklingen.

Informationen på denna sida är hämtad från folkhögskola.nu