Allmän kurs - Hälsa, rörelse och utveckling

En man sitter på golvet i ett bibliotek. På golvet står en dator samt lite böcker. Mannen skriver i ett häfte

På Allmän Kurs kan du välja att läsa på grund- och/eller gymnasienivå. Stärk ditt självförtroende, utveckla din personlighet och bygg på din allmänbildning. Du kan välja att gå Allmän kurs med profilen Hälsa, rörelse, utveckling. Förutom grundläggande behörighetsämnen fokuserar vi på det mänskliga beteendet och hur vi kan uppnå fysisk och mental hälsa. På Allmän kurs har du möjlighet att göra allt detta samtidigt som du läser in gymnasiebehörighet och/eller kompletterar dina tidigare studier.

Allmän kurs består av människor med olika bakgrunder och förkunskaper.
Detta ger möjlighet att få en ökad förståelse för dig själv och andra. Kursen är indelad i olika grupper där ni jobbar tematiskt största delen av tiden. På schemat finns också utrymme för ett eller ett par tillvalsämnen.

Alla studier utgår från förmågan att samarbeta vilket gör att du kommer att arbeta nära lärarna och tillsammans med dina kurskamrater. Detta skapar en trygg atmosfär där alla har möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Allmän kurs profil Människa, rörelse, utveckling

Du kan välja att gå Allmän kurs med profilen Människa, rörelse, utveckling. Förutom grundläggande ämnen studerar gruppen psykologi och socialpsykologi. I kursen ingår också schemalagd fysisk aktivitet på olika nivåer. 

Genom samtal, diskussioner, studiebesök, inlämningsuppgifter och övningar inom de olika ämnesområdena arbetar vi med psykologiska och hälsofokuserade aspekter av vardagslivet. Målet är att du som söker ska lära dig mer om dig själv och andra och få verktyg att hitta ditt eget välbefinnande såväl psykiskt som fysiskt.

Grundläggande behörighet och studieomdöme

Allmän kurs kan ge behörighet till högskola och yrkeshögskola. Intyg till grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola och ett studieomdöme får den som fått behörighet i de gymnasiegemensamma ämnena och fullgjort tiden som motsvarar svenskt gymnasium. Hur länge du går på Allmän kurs beror på vad du har gjort tidigare. Det kan variera från ett till fyra år. Du gör en ny ansökan varje år.

Ansökan

Du måste minst fylla 18 år under året du påbörjar dina studier. Någon övre åldersgräns finns inte. Du behöver godkänt i SFI kurs D eller motsvarande kunskap i svenska.

Ansök innan den 15 maj.

Du måste minst fylla 18 år under året du påbörjar dina studier. Någon övre åldersgräns finns inte. Du behöver godkänt i SFI kurs D eller motsvarande kunskap i svenska.

När ansökningsperioden för höstterminen 2024 öppnar kan du söka digitalt via vår ansökningsportal SchoolSoft. Utskrivningsbar ansökningsblankett finns även på vår hemsida. Du kan även ringa skolan: 0512 – 579 70, så skickar vi en till dig. Alla ansökningar vi får in innan 15 maj hanteras löpande. Söker du efter den 15 maj hamnar du automatiskt i reservgruppen. Därefter hanterar vi din ansökan i mån av tid och plats.

Antagningsprocessen

Vi som arbetar på Allmän kurs läser löpande igenom de ansökningar som kommer in och kallar sedan till intervju. Vårt urval bygger på att vi vill skapa en så väl fungerande grupp som möjligt, där varje deltagare ska kunna utvecklas och nå sina mål. Efter intervjuerna blir du antagen eller placerad i reservgrupp.

Efter avslutad kurs

Studier på allmän kurs kan ge behörigheter motsvarande både grundskolan och gymnasiet så du kan fortsätta studera på yrkeshögskola eller universitet. Vi utfärdar grundläggande behörighet till högskolestudier och inom vissa ämnen även särskilda behörigheter.

Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs

Efter varje läsår får kursdeltagare som haft en närvaro på minst 80% ett läsårsintyg som visar vilka ämnen man studerat och i vilken omfattning. Ett separat intyg om grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola får den som nått minst E-nivån (godkänd) i de gymnasiegemensamma ämnena. Ett studieomdöme kan den få som läst minst ett läsår på heltid. Eventuella särskilda behörigheter anges i samma intyg som den grundläggande behörigheten.

Vill du veta mer?

Kontakt:
Carola Andersson
073-6122325
carola.m.andersson@vgregion.se