Växa vidare

Grupp som står i ring på grönt gräs en sommardag

Kursen vänder sig till dig som gått nationella program i anpassad gymnasieskola eller introduktionsprogrammet (IM) på gymnasieskolan. Vårt viktigaste mål med utbildningen är att du ska växa som människa. Du som har förutsättningar för detta kan eventuellt även läsa in någon grundskole- eller gymnasiebehörighet under kursen.

Målsättning

  • att stärka förmågan till ett självständigt liv ifråga om boende, arbete och fritid
  •  att hjälpa dig som studerande att se dina resurser och ge dig tillfälle att utveckla och nyttja dem
  • att tillsammans med andra på skolan genomföra gemensamma arbeten och aktiviteter
  • att skaffa nya kunskaper

Du som har förutsättningar för detta kan eventuellt även läsa in någon grundskole- eller gymnasiebehörighet under kursen.

Undervisning

Växa vidare är en ettårig utbildning. Vi arbetar för det mesta i små grupper vilket gör att vi som arbetar med kursen lär känna dig som studerar väl. På så vis kan vi lättare jobba på en nivå som passar just dig.

Undervisningen är uppdelad i olika block som innebär att man under en kort tid arbetar extra mycket med vissa teman som:

  • Boende/fritid
  • Samhälle/demokrati
  • Arbete/praktik
  • Forskning
  • Studieresa

Vi söker kunskap på olika sätt, studiebesök och kortare studieresor. 

Under vårterminen har vi tre veckors praktik, praktikplatsen ordnar du själv och vi ser gärna att den är på hemmaplan. Vårterminen avslutas med en längre studieresa som kan vara utomlands.

Boendet

Efter skolan måndag till torsdag finns det personal som hjälper till på olika sätt. På natten, helger och vid ledigheter måste du som studerande kunna klara dig själv.

Intyg och utbildningsbevis efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs erhåller deltagaren ett intyg över fullgjord utbildning

Vem kan söka?

För att studera på folkhögskola måste man ha fyllt 18 år det år studierna påbörjas och du bör också kunna läsa/skriva en kortare text. Deltagaren måste också gå en Prova på-kurs. Där får du en bild av hur det är att gå på folkhögskola och du får lära känna lärare och fritidsledare. Ytterligare information samt länk till ansökan hittar du under fliken Prova på-kurs. 

Läs mer om vår Prova på-kurs

För att söka

Du kan ansöka digitalt via skolans hemsida eller skriva ut ansökningsblanketter på www.vara.fhsk.se. Sista ansökningsdag till Växa vidare är den 15 maj.

Du kan också ringa till skolan på 0512-579 70, så hjälper vi dig.

Kursstart och kurslängd

26 augusti 2024. Kursen pågår under ett läsår.

Hur blir man antagen?

Efter Prova på-kursen bestämmer du dig för om du vill söka till Växa vidare. Antagningen till kursen sker löpande. Antagningsbesked lämnas senast under v. 26. Vi ser till individens och gruppens bästa samt strävar efter mångfald när vi gör antagning till Växa vidare.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Serviceavgift är obligatorisk för alla kursdeltagare, i den ingår bl a förmiddagskaffe, kopiering, försäkringar och vissa gemensamma studieresor för hela skolan. Avgiften är 1700 kr/termin och faktureras en gång per termin.

På Växa Vidare tillkommer en avgift på 2000 kronor/läsår. Kostnaden täcker en del av kursens studieresor, studiebesök, inträden, guidningar mm. Dock ej den längre studieresan på våren. Kostnaden faktureras två gånger per läsår.

Välkommen på besök

Du är alltid välkommen på ett besök hos oss på Växa vidare! Hör av dig till oss så kan vi bestämma en tid för besök.För mer information vara.folkhogskola@vgregion.se tfn 0512-579 70

Madeleine Beutler

Lärare, folkhögskola

Telefonnummer

Kontor: 0512 - 57970